TipoFile NameDate ModifiedTamanho

pdf
LEI COMPLEMENTAR 053-2009 18/08/2015 13:36175k

pdf
LEI COMPLEMENTAR 054-2009 03/09/2015 14:44724.4k

pdf
LEI COMPLEMENTAR 055-2009 03/09/2015 14:47183.2k

pdf
LEI COMPLEMENTAR 056-2009 03/09/2015 14:47188.2k

pdf
LEI COMPLEMENTAR 057-2009 03/09/2015 14:491M

pdf
LEI COMPLEMENTAR 057-2009 REPUBLICADA 03/09/2015 15:021M

pdf
LEI COMPLEMENTAR 058-2009 03/09/2015 13:467.4M

pdf
LEI COMPLEMENTAR 059-2009 Altera Codigo Tributario 17/08/2017 12:041.4M

pdf
LEI COMPLEMENTAR 060-2009 03/09/2015 13:5421M

pdf
LEI COMPLEMENTAR 061-2009 03/09/2015 14:51166.8k

pdf
LEI COMPLEMENTAR 062-2009 03/09/2015 13:5916.1M

pdf
LEI COMPLEMENTAR 063-2009 03/09/2015 15:0810.5M

pdf
LEI COMPLEMENTAR 064-2009 03/09/2015 15:09350.8k

pdf
LEI COMPLEMENTAR 065-2009 03/09/2015 15:125.5M

pdf
LEI COMPLEMENTAR 066-2009 03/09/2015 15:19652.1k

docx
LEI COMPLEMENTAR N 063, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009 09/03/2014 14:25610k

docx
LEI COMPLEMENTAR N 063, Original 09/03/2014 13:43606.1k

docx
LEI COMPLEMENTAR N 063, Atualizado 28/03/2014 16:48607.8k